Staltechniek

 

Merken:  Fancom , Stienen.

Als agrarisch ondernemer wordt u voortdurend uitgedaagd om, over de waan van de dag heen, naar de lange termijn te kijken. Wat wordt er morgen van u gevraagd qua regelgeving, technologie en klantwensen en –eisen? En in hoeverre bent u staat daar adequaat en flexibel op te reageren? Fancom is de partner die u helpt om vooruit te kijken en voorop te lopen. Onze systemen zijn nooit een doel op zich, maar altijd een middel om úw doel te bereiken.

Luchtwassers 

Geur en emissie in Nederland

De wet- en regelgeving voor geur en emissie van schadelijke stoffen is de laatste jaren steeds verder aangescherpt. Het reeds ingezette beleid zal naar alle waarschijnlijkheid nog verdere implicaties hebben. Onderdeel van de milieu­wetgeving zijn emissies van geur en/of schadelijke verbindingen. Deze moeten aan steeds strengere eisen voldoen; de grote lijnen voor Nederland zijn vastgesteld in de NeR, de Nederlandse emissierichtlijn lucht.