Beveiliging

Beveiliging is een vak.

Uw systeem & uw installateur.

Derksen Installatie BV.

Stijgende criminaliteit.

Het feit dat het aantal inbraken in woningen en bedrijven jaarlijks blijft toenemen, is één van de minder aangename aspekten van onze moderne samenleving. Het gevoel van onveiligheid en het menselijk leed ten gevolge van de stijgende criminaliteit is dan ook niet enkel in ons land, maar wereldwijd, een belangrijk politiek aandachtspunt. Qndanks tal van preventiecampagnes en advies vanuit overheid en politie wordt er nog steeds voor miljarden gestolen en schade aangebracht aan woningen en bedrijven.

Steeds meer particulieren en bedrijven zoeken dan ook naar oplossingen om zichzelf, hun gebouwen en bezittingen efficient te beschermen. In de meeste gevallen is de installatie van een beveiligingssysteem daarbij de meest optimale oplossing.

Wie heeft een beveiligingssysteem nodig?

Wie iets bezit is voor een inbreker een aantrekkelijke prooi. En de kans om het volgende slachtoffer te worden in de criminaliteitsstatistieken, is voor u net zo groot als voor uw buurman. Al denken we daar liever anders over. Enkele minuten zijn bovendien voldoende. Stelt u zich eens voor hoeveel een inbreker in 5 a 10 minuten uit uw huis of bedrijf zou kunnen stelen en aan schade zou kunnen aanrichten. En denk daarbij niet enkel aan de financiële waarde. Denk ook eens aan de werkelijke waarde die een dergelijk verlies voor u zou betekenen, afgezien van het beangstigende idee dat "er iemand in huis was'. Een andere, niet te verwaarlozen bedreiging, is brand. Brand is niet kieskeurig. Brand verslindt alles, met inbegrip van mensenlevens. Een beveiligingssysteem kan geen brand voorkomen, maar kan wel het verschil maken tussen even en dood. Het zal u in staat stellen een brandend gebouw tijdig te verlaten en door het ogenblikkelijk alarmeren van de hulpdienstentegelijkertijd het verlies aan bezittingen tot een minimum te beperken.

Waaruit bestaat een beveiligingssysteem?

Een beveiligingssysteem bestaat uit een combinatie van detectie-, controle- en alarmeringsapparatuur.

Ieder onderdeel van deze apparatuur is ontwikkeld om een specifieke taak binnen het systeem te vervullen. De componenten worden strategisch maar discreet op verschillende plaatsen in het te beveiligen gebouw aangebracht, zodanig dat u op een constante, betrouwbare en storingsvrije werking mag rekenen.

Uw installateur.

leder beveiligingssyteem is anders. Het is belangrijk dat uw systeem maatwerk is, rekeninghoudend met uw eisen en wensen. Om precies vast te stellen wat u nodig heeft, is het verstandig een afspraak te maken met een professionele beveiligingsadviseur. Samen maakt u een grondige analyse van het te beveiligen gebouw en de activiteiten die er in plaatsvinden. Op basis hiervan zal hij een professioneel advies formuleren en een systeem voorstellen. Een eenvoudig systeem maakt gebruik van akoestische signalering, maar u zou ook eens het nut en de voordelen van een automatische doormelding naar een of meerdere privé nummers of een particuliere Alarm Centrale (PAC) kunnen overwegen. Deze zal actie nemen zodra er een alarm, afkomstig van uw systeem, wordt ontvangen.

Uw installateur is een vertrouwenspersoon. Hij zal, nadat het systeem is geinstalleerd, de bediening en de werking ervan samen met u doornemen. Ook naderhand kunt u bij hem terecht met uw vragen en zal hij u de service geven waar u recht op heeft.

U begrijpt het: Derksen Installatie BV is voor u "Uw installateur" als het gaat om het beveiligen van uw huis of bedrijfspand.